Over ons

Bau­ke Beert Kei­zer: Zang & Pia­no
Rem­co Pol: Drums & Per­cus­sie
Kyle de la Por­te: Bas & Zang
René de la Por­te: Gitaar & Zang

Sinds 2013 spe­len wij samen waar­bij lol maken het aller­be­lang­rijkst is. Hal­ver­we­ge 2020 mocht er niet meer gere­pe­teerd en opge­tre­den wor­den. Wat nu? Bau­ke en René had­den een aan­tal songs op de plank lig­gen, som­mi­ge al heel lang. Zon­de om niets mee te doen. Dus heb­ben we beslo­ten om een album te maken: ‘Ech­te Man­nen’. Het album is gere­lea­sed in sep­tem­ber 2022 en te vin­den op alle strea­ming platforms.

XXL

Bij veel optre­dens spe­len we met een grote(re) bezet­ting. Daar­naast is Rem­co om gezond­heids­re­de­nen niet altijd beschik­baar en kun­nen we inval­lers inzet­ten. Onze vas­te XL/XXL crew bestaat uit: