Nieuw Album: Echte Mannen!

De relea­se is gepland op 16 sep­tem­ber in het Tromp­the­a­ter in Leeu­war­den. Een album met 12 songs, 8 Neder­lands­ta­lig, 3 Engels en een Fries­ta­lig. Op dit moment (1 juli 2022) zijn we druk met de laat­ste werk­zaam­he­den: afmixen en mas­te­ren en het artwork.

Het album is deels opge­no­men in Stu­dio Tromp­the­a­ter in Leeu­war­den, Huis­ka­mer­the­a­ter De Wier te Koar­njum en onze eigen mancave.

  • Illu­stra­ties door Lan­ce Schmale
  • Foto­gra­fie door Bob de Boer Photography
  • Con­cept en DTP door René de la Porte

Sneak Pre­view: